Solicitarea și eliberarea adeverințelor necesare părinților la serviciu în vederea obținerii concediului plătit se va face prin intermediul adresei de email a școlii: sc4sb@yahoo.com