Reprezentanţii părinţilor:

                          Babeş Bianca   reprezentantul Asociației părinților  Ametist.

                          Itu Anca – reprezentantul părinților, secția germană

                          Stan Dragoş – reprezentant Consiliul reprezentativ al părinţilor