MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 4 SIBIU:

Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu,  îşi asumă si va continua să-şi asume rolul unei organizaţii şcolare ce va avea întotdeauna uşile deschise pentru toți cei ce vor să învețe, propunându-și să dezvolte un mediu bazat pe egalitatea de șanse pentru fiecare elev și pentru fiecare cadru didactic.

Rezultatele obtinute până acum justifică faptul că şcoala se caracterizează printr-o constantă aspiraţie spre valoare, menită să asigure o evoluţie trainică a personalităţii elevilor, în timpul şi după absolvirea şcolii.

Elevi şi profesori, acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare, prin asumarea libertății de gândire şi expresie, prin efortul de cultivare al cunoșterii și respectului pentru patrimoniul cultural/istoric, științific, național și universal, de motivare pentru învățarea continuă.

VIZIUNEA ȘI VALORILE ȘCOLII NOASTRE:

Şcoala Gimnazială Nr.4 Sibiu a conceput o ofertă generoasă care va crea un mediu favorabil învăţării, un cadru adecvat pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, formarea deprinderilor de conduită şi îmbogăţirea cunoştinţelor.

« ..... a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să fii.... »

pentru toți elevii ce ne caută

Visurile noastre se identifică cu dorința de a dărui copiilor seturi de valori și abilități compatibile cu idealurile europene, pornind de la identificarea unicității fiecărui copil, descoperind în felul acesta valorile fiecăruia.