Școala Gimnazială Nr.4 Sibiu, este amplasată pe strada Spartacus nr.4-6 din cartierul Trei Stejari, având 2 corpuri de clădire.
În anul școlar 2007/2008 unitatea școlară a fost cuprinsă într-un program de reabilitare generală.

Din anul școlar 2021/2022 unitatea școlară funcționează în doua schimburi – grădinița, clasele pregătitoare, I-IV, precum și clasele a VIII-a în schimbul de dimineață, clasele a V-a VI-a,VII-a, funcționează în schimbul de după-amiază.

Cele două grupe de grădiniță care fac parte din structura școlii, funcționează cu program normal de 4 ore de la ora 8-12 în schimbul de dimineață.
Școala Gimnazială Nr.4 Sibiu dispune de secție română și secție germană, cadre didactice titulare și calificate la ambele secții.
Elevii au posibilitatea să studieze 2 limbi străine, limba engleză și limba germană și să dobândească de mici competențe digitale, școala dispunând de cabinet de informatică.
Unitatea dispune de asemenea de cabinet medical și stomatologic, de curte interioara cu teren de sport și sală de sport, precum și spațiu verde.
Siguranța elevilor și a cadrelor didactice se face prin sistemul de monitorizare video, iar accesul în unitate se face doar prin intermediul cartelelor de acces și a interfonului.

Conform Planului de școlarizare propus de către unitatea școlară, în anul școlar 2024/2025, la clasa pregătitoare vor funcționa un nr. de 4 clase pregătitoare, după cum urmează:

– 3 clase pregătitoare secție română cu un nr. de 22 elevi/clasă;

– 1 clasă pregătitoare de secție germană cu un nr.de 22 de locuri.

Monitorul Oficial Partea I nr. 247-3-16, INSCRIERE PREG 2024-2025

Circumscriptii pregatitoare 2024-2025

ACTE NECESARE LA INSCRIERE, PROGRAM, NR.LOCURI

SCOALA GIMMAZIALA NR.4 SIBIU – CRITERII DE DEPARTAJARE

ORDIN 3945 din 01.03.2024 – procedura de distributie aleatorie a elevilor in formatiunile de studiu

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 SIBIU – TESTARE CUNOSTINȚE LINGVISTICE – CLASA PREGĂTITOARE SECȚIA GERMANĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025